◊ Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van waaruit wij onze werkzaamheden uitvoeren om te komen tot een optimaal resultaat voor aanbieder en gebruiker.

    UWV Sociale dienst Participatiewet autisme hoogbegaafd

De mensen die zich inzetten voor Het Spectrum Perspectief beschikken over een vorm van autisme, al dan niet in combinatie met hoogbegaafdheid. Twee eigenschappen waarbij ‘out of the box’ en ‘outside the box’ denken geen bewuste keuze is, maar is in aanleg aanwezig en wordt van nature toegepast.

Deze eigenschappen bieden bij uitstek mogelijkheden om te komen tot;  een verrassende invalshoek, nieuwe inzichten en innovatie in de uitvoering.

Toegevoegde waarde het spectrum perspectief l. guldenaar