◊ Toegevoegde waarde

    UWV Sociale dienst Participatiewet autisme hoogbegaafd

Het Spectrum Perspectief is gespecialiseerd in het analyseren van en strategisch adviseren bij complexe vraagstukken.

Dit doen wij op een geheel eigen wijze, die niet is aan te leren en tegelijkertijd uniek.

Onze mensen beschikken over een Autisme Spectrum Stoornis, al dan niet in combinatie met Hoogbegaafdheid. Twee eigenschappen waarbij ‘out of the box’ denken en ‘outside the box’ denken geen bewuste keuze is, maar in aanleg aanwezig en van nature wordt toegepast.

Deze eigenschappen bieden bij uitstek mogelijkheden om te komen tot;  een verrassende invalshoek, nieuwe inzichten en innovatie in de uitvoering.

Toegevoegde waarde het spectrum perspectief l. guldenaar