◊ Toegevoegde waarde

    UWV Sociale dienst Participatiewet autisme hoogbegaafd

Onze mensen beschikken over een vorm van autisme, al dan niet in combinatie met hoogbegaafdheid. Twee eigenschappen waarbij ‘out of the box’ denken en ‘outside the box’ denken geen bewuste keuze is, maar in aanleg aanwezig en wordt van nature toegepast.

Deze eigenschappen bieden bij uitstek mogelijkheden om te komen tot;  een verrassende invalshoek, nieuwe inzichten en innovatie in de uitvoering.

Toegevoegde waarde het spectrum perspectief l. guldenaar