◊ Re-integratietraject

Het Spectrum Perspectief biedt voor werkgevers een innovatief re-integratietraject aan. Praktijkgericht en educatief. Dit kan binnen uw organisatie worden geïmplementeerd zonder de bestaande structuren van de processen te verstoren. 

De trajecten zijn gemaakt voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. In de kern dienen zij echter wel tot een van de onderstaande doelgroepen te behoren:

  • Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis
  • Mensen die hoogbegaafd zijn
  • Mensen die een Autisme Spectrum Stoornis hebben en hoogbegaafd zijn 

Het behoren tot een van deze doelgroepen hoeft vooraf geen vaststaand gegeven te zijn. Ook een vermoeden hiervan, heeft in de voorfase van het traject een eigen plaats in dit programma gekregen.

Het traject is toegespitst op de individuele mogelijkheden en kansen voor een toekomst bestendigde terugkeer in het arbeidsproces. Dit komt tot stand door middel van activiteiten die deze doelgroep(en) in de breedte dient. De opzet van het programma is praktijkgericht en educatief, waarbij persoonlijke groei wordt bereikt door een combinatie van delen, samenwerken en zelf doen. 

Doordat het speciaal ontworpen systeem zichzelf organisch doorontwikkeld, kan men blijvend maatwerk bieden. Het proces sluit continue aan bij de laatste transformatie dynamiek binnen het sociaal domein en meest recente wet- en regelgeving. Tevens wordt de cyclus van nieuwe instroom en competent toekomstgerichte uitstroom van klanten, gecombineerd met dat wat de uitvoeringsorganisatie nodig heeft om het programma blijvend te kunnen faciliteren. Dit resulteert in relatief lage kosten om het programma te kunnen onderhouden, waarbij de organisatie up-to-date blijft rondom alle facetten die deze doelgroep(en) raakt.

Op dit moment worden deze re-integratietrajecten ten uitvoer gebracht voor de:

Re-integratietrajecten autisme hoogbegaafd