◊ Project Van Bank naar Baan!

Project Van Bank naar Baan!

Van-Bank-naar-Baanpdf

In de jaren 2019, 2020 en 2021 geeft Het Spectrum Perspectief uitvoering aan een innovatief initiatief voor jongeren en jongvolwassenen ‘Van Bank naar Baan!’

Project Van Bank naar Baan!