◊ Project Van Bank naar Baan!

Project Van Bank naar Baan!

In de jaren 2019, 2020 en 2021 geeft Het Spectrum Perspectief uitvoering aan een innovatief initiatief voor jongeren en jongvolwassenen ‘Van Bank naar Baan!’

Project Van Bank naar Baan!

Arbeidsmarkt project