◊ Van Kernactiviteit’ naar ‘Kernkwaliteit’

Van kernactiviteit naar kernkwaliteit

Bij werkgevers zijn de kernactiviteiten binnen het bedrijf leidend voor aanname van nieuw personeel. In het geval van een Autisme Spectrum Stoornis en/of hoogbegaafdheid zijn het juist de kernkwaliteiten van de aankomend werknemer die leidend zouden moeten zijn.

Twee invalshoeken die in de praktijk met elkaar botsen op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in verlies van kwaliteit binnen het bedrijf van de werkgever, verlies van kwaliteit op alle levensgebieden van de werkzoekende en trekt tevens een zware wissel op ons sociale stelsel.

Wilt u meer weten over de wijze waarop ‘Het Spectrum Perspectief’ dit aanvliegt? Wat de kwalitatieve en financiële impact op uw bedrijf, onderneming of organisatie mogelijk kan zijn? Staat u open voor innovatie in de uitvoering? Wilt u een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn? Dan kunnen wij onze visie middels een dagdeel vullende (belevings)presentatie aan u voorleggen, uitleggen en hier samen met u de dialoog over voeren.

Voor wie:
Werkgevers binnen alle economische sectoren, overheid, zorgsector, UWV’s, sociale diensten, job coaches, arbo artsen, uitzendbureaus …… en ieder ander die zich bezig houdt met ‘Mens en arbeid’!

“Ze geeft lezingen over autisme, waarin ze naast de werkomgeving
ook aandacht besteedt aan het HR-aspect.”