◊ OM & Politie

Het onderzoek naar verdachten van misdrijven wordt gedaan aan de hand van wetenschappelijk getoetste en goedgekeurde onderzoeksmethoden. Hierbij werkt men volgens een zeer divers maar uiteindelijk vast stramien. Evenals het stramien wat men bij de verdachte probeert te achterhalen.

Een methodiek kan je toepassen om hier vervolgens invulling aan te geven en conclusies aan te verbinden. Maar wanneer conclusies niet leiden tot een dader kan er meer nodig zijn dan een beproefde methodiek.

Op deze momenten wordt er nog meer verwacht van de individuele kwaliteiten van de onderzoekers en is het eveneens zaak om zonder beproefde methodiek de objectiviteit vanuit een neutrale positie te bewaren.

Gedurende het lopende onderzoek beïnvloeden mensen elkaar. Dat kan positief uitpakken maar ook stagnerend werken. Wanneer dit laatste het geval is, heeft dit mogelijk tot gevolg dat een onderzoek vast loopt. Onze mensen zijn in staat zonder beïnvloeding van buitenaf te opereren. En weten de zintuiglijke observatie in vergelijking met vele anderen te overstijgen. Hiermee worden geheel andere patronen zichtbaar, die leiden tot mogelijke oplossingen met minder mankracht en in een korter tijdsbestek.

Openbaar ministerie en politie het spectrum perspectief

“Ze is uitermate geschikt
voor complex en vastgelopen dossieronderzoek”