◊ De gemeente en haar efficiëntie

Systemen worden gemaakt en zijn altijd werkzaam binnen een omgeving die in beweging is. Die omgeving voegt zich naar het systeem. En zo wordt een systeem ingebed in legale maatschappelijke structuren. Zonder periodieke toetsing en een tijdige bijstelling van het systeem lopen de kosten ongemerkt en onnodig hoog op. Daarom is het van belang om tijdig en accuraat te reageren op aangetroffen manco’s, de wijze waarop legale structuren worden ingepast en de laatste ontwikkelingen worden toegepast. Ook binnen uw gemeente.

De gemeente heeft haar verantwoordelijkheden met betrekking tot werk & inkomen, de zorg aan langdurig zieken & ouderen en zorg voor de jeugd.

Wilt u als gemeente het hoogste rendement halen uit de gelden die u vanuit het rijk toekomen? Dan kunnen wij dit realiseren.

Wij kunnen voor u een systeem creëren met een hoog efficiëntie gehalte en een grote effectiviteit. Tegelijkertijd wordt voor de inwoners van uw gemeente de kwaliteit van dienstverlening en het aanbod versterkt. 

Gemeente het spectrum perspectief Leontine Guldenaar

“Ze heeft een waardevolle rol binnen teams met betrekking tot
het onderzoeken, ondersteunen en ondernemen.”