◊ Trainingen

Autisme aan tafel, bureau of loket!

  • Wat gebeurd er bij iemand met autisme voorafgaand aan het contact met u?
  • Wat gebeurd er bij iemand met autisme tijdens het contact met u?
  • Wat gebeurd er bij iemand met autisme na het contact met u?
  • En wat doet dit alles met u?
Politie advocatuur raad voor de kinderbescherming Wmo jeugd

Autisme is veelal niet zichtbaar en daardoor moeilijk te herkennen. In het contact tussen personen met en zonder autisme, kan dit leiden tot reacties of acties die men niet kan plaatsen maar onbewust wel bijdragen aan de beeldvorming van de persoon of situatie.

Herkennen, begrijpen en begrepen worden zijn dan ook termen die van groot belang zijn voor een goede onderlinge communicatie. Noodzakelijk om wederzijds begrip en vertrouwen te creëren en acties, reacties of leefomstandigheden binnen het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Hiermee ontstaat ruimte om een gebalanceerde afweging te kunnen maken bij wat een persoon nodig heeft of waar de gegeven situatie om vraagt.

Gedurende deze training wordt men waar mogelijk meegenomen in de belevingswereld van iemand met autisme. Een unieke inkijk, waarbij de deelnemer vanuit autisme kan trachten de wereld te ervaren.

stress en zelfmanagement autisme hoogbegaafd

“De tijd was veel te kort en de aanwezigen veel te geïnteresseerd om dit onderwerp helemaal te kunnen beslaan.”