◊ Training

Wat ervaart iemand met autisme en/of die hoogbegaafd is:

  • Voorafgaand aan het contact met u
  • Tijdens het contact met u
  • Na het contact met u
  • En wat doet dit alles met u?

Autisme en/of hoogbegaafdheid is veelal niet direct zichtbaar en de onderliggende problematiek in het contact met die ander kan zeer divers zijn en moeilijk te herkennen. Dit leidt voor professionals nogal eens tot reacties of acties die men niet kan plaatsen, maar die onbewust wel bijdragen aan de beeldvorming van deze persoon of de kijk op een ontstane situatie.

Politie advocatuur raad voor de kinderbescherming Wmo jeugd

Herkennen, begrijpen en begrepen worden zijn dan ook termen die van belang zijn voor een adequate interactie tussen professional en klant/cliënt. Dit is noodzakelijk om wederzijds begrip en vertrouwen te creëren en acties, reacties of leefomstandigheden binnen het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Hiermee ontstaat ruimte om een gebalanceerde afweging te kunnen maken bij wat een persoon nodig heeft of waar de gegeven situatie om vraagt.

Gedurende deze training wordt men waar mogelijk meegenomen in de belevingswereld van iemand met autisme en/of die hoogbegaafd is. Een unieke inkijk, waarbij de deelnemer vanuit autisme en/of hoogbegaafdheid kan trachten de wereld te ervaren.

stress en zelfmanagement autisme hoogbegaafd training

“De tijd was veel te kort en de aanwezigen veel te geïnteresseerd om dit onderwerp helemaal te kunnen beslaan.”