◊ Trainingen

Autisme en/of hoogbegaafdheid aan tafel, bureau of loket!

Wat ervaart iemand met autisme en/of die hoogbegaafd is:

  • voorafgaand aan het contact met u;
  • tijdens het contact met u;
  • na het contact met u;
  • en wat doet dit alles met u?

Autisme en/of hoogbegaafdheid is veelal niet zichtbaar en daardoor moeilijk te herkennen. In het contact tussen personen met en zonder autisme en/of die hoogbegaafd zijn, kan dit leiden tot reacties of acties die men niet kan plaatsen maar onbewust wel bijdragen aan de beeldvorming van de persoon of situatie.

Politie advocatuur raad voor de kinderbescherming Wmo jeugd

Herkennen, begrijpen en begrepen worden zijn dan ook termen die van groot belang zijn voor een goede onderlinge communicatie. Noodzakelijk om wederzijds begrip en vertrouwen te creëren en acties, reacties of leefomstandigheden binnen het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Hiermee ontstaat ruimte om een gebalanceerde afweging te kunnen maken bij wat een persoon nodig heeft of waar de gegeven situatie om vraagt.

Gedurende deze training wordt men waar mogelijk meegenomen in de belevingswereld van iemand met autisme en/of die hoogbegaafd is. Een unieke inkijk, waarbij de deelnemer vanuit autisme en/of hoogbegaafdheid kan trachten de wereld te ervaren.

Autisme hebben en/of hoogbegaafd zijn in de gemeenteraad

De ervaring heeft geleerd dat veel mensen die hoogbegaafd zijn en/of een vorm autisme hebben zich binnen de politieke arena begeven. Zo ook in de gemeenteraden. Aankomend jaar zijn de nieuwe verkiezingen en staan er landelijk mensen op de verkiezingslijst met als doel en uitkomst de functie van raadslid of burgerraadslid te gaan bekleden. Of mogelijk ligt er een functie van wethouder in het verschiet.

stress en zelfmanagement autisme hoogbegaafd

Hoe kan je jezelf hierop voorbereiden. Dit vraagt immers om vaardigheden waarbij doorgaans niet wordt stilgestaan. Binnen reguliere opleidingsprogramma’s wordt deze kennis en ervaring dan ook niet aangereikt.

Wilt u een koffer met tips & trick om de aankomende vier jaar beslagen ten ijs te komen, neem dan gerust contact met mij op voor meer informatie over het trainingsaanbod.

“De tijd was veel te kort en de aanwezigen veel te geïnteresseerd om dit onderwerp helemaal te kunnen beslaan.”