◊ Van Kernactiviteit naar Kernkwaliteit

Voor werkgevers is de kernactiviteit binnen het bedrijf leidend voor aanname van nieuw personeel. In het geval van een Autisme Spectrum Stoornis en/of hoogbegaafdheid is het juist de kernkwaliteit van de aankomend werknemer die leidend zouden moeten zijn bij het selecteren en aannemen van nieuw personeel.

Twee invalshoeken die in de praktijk met elkaar botsen in ieders zoektocht op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in onnodig kwaliteitsverlies voor de werkgever, en verlies van kwaliteit voor de werkzoekende op alle levensgebieden. Maar ook trekt dit een zware wissel op ons sociale zekerheidsstelsel.

  • Wilt u meer weten over de wijze waarop ‘Het Spectrum Perspectief’ dit aanvliegt?
  • Wat de kwalitatieve en financiële impact op uw bedrijf, onderneming of organisatie mogelijk kan zijn?
  • Staat u open voor innovatie in de uitvoering met resultaat?
  • Wilt u een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van diegene die ook graag een plaats willen binnen het arbeidsproces?
  • Wilt u een bijdrage leveren aan de verlichting op ons sociale zekerheidsstelsel.

Dan kunnen wij onze kijk op de uitvoering en hoe hier vorm aan te geven, middels een dagvullend programma aan u voorleggen, uitleggen en hier samen met u de dialoog over voeren.

Voor wie:
Werkgevers binnen alle economische sectoren, overheid, zorgsector, UWV’s, sociale diensten, job coaches, arbo artsen, uitzendbureaus …… en ieder ander die zich bezig houdt met ‘Mens en arbeid’!

“Ze geeft lezingen over autisme, waarin ze naast de werkomgeving
ook aandacht besteedt aan het HR-aspect.”

Van kernactiviteit naar kernkwaliteit
Van Kernactiviteit naar Kernkwaliteit