Het Spectrum Perspectief

  • IQ Hoogbegaafd Autisme UWV Sociale dienst

OP DIT MOMENT WORDT AAN DE INHOUD EN TEKST VAN DEZE WEBSITE GEWERKT. DE INFORMATIE OVER DIENSTEN DIE HEDEN WORDEN GELEVERD ZIJN EN BLIJVEN VAN TOEPASSING.

Training

Wij bieden een ‘Trainingsprogramma van 2 of 4 dagdelen’. Deze training is bestemd voor Wmo medewerkers, jeugd professionals, raadsonderzoekers, advocatuur, politie etc.

Kortom een training voor iedere professional binnen dienst- en hulpverlening, waarvoor het van belang is te weten wat autisme in het contact met die ander betekend, wat dit met zich meebrengt en hoe hierin de aansluiting te vinden tussen beide.

Gedurende deze training wordt men waar mogelijk meegenomen in de belevingswereld van iemand met autisme. Een unieke inkijk, waarbij de deelnemer vanuit autisme de wereld kan ervaren.

Coaching

Ze heeft een open houding en coachend leidende rol.

Advies

Op deze website worden onder de tabbladen; Bedrijfsanalyse, Gemeente en OM & Politie, voorbeelden gegeven van de eventuele mogelijkheden die Het Spectrum Perspectief te bieden heeft voor wat betreft het maken van analyses en het geven van advies. 

Mocht zich binnen uw bedrijf of organisatie een geheel ander (complex) probleem voordoen of valt er een leemte te vullen, dan gaan wij graag met u in gesprek om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

“Met haar vermogen en de kwaliteiten die zij bezit, is zij vanuit aanleg in staat situaties en gebeurtenissen vanuit een geheel andere invalshoek te bezien en daarmee zaken open te breken.”