Het Spectrum Perspectief

  • IQ Hoogbegaafd Autisme UWV Sociale dienst

Deze website

Op deze website worden voorbeelden gegeven van de eventuele mogelijkheden die Het Spectrum Perspectief te bieden heeft. 

Mocht zich binnen uw bedrijf of organisatie een ander probleem voordoen of valt er een leemte te vullen, dan gaan wij graag met u in gesprek om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

____

Van Bank naar Baan!

1 mei 2019 is i.s.m. de Gemeente Hoeksche Waard het jongerenproject “Van Bank naar Baan!” van start gegaan.

____

UWV Sociale dienst Participatiewet autisme hoogbegaafd

Gecertificeerd jobcoach

Aangesloten bij het

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid